App Filler Free Space

Last Modified: Neděle, 29.6.2014

Please sign in to vote.
Basic information:

Name: Filler Free Space
Description: Aplikace která vám například po zformátování disku pomůže přepsat veškeré volné místo na disku menšími soubory, které obsahují pouze samé nuly. Tímto dojde k přepsání citlivých dat až do velikosti volného místa 255 * 18446744073709551615 = 9223372036854775655 MB(9007199254740991 GB).

More information:

Has application graphical interface: ne
Licence: OpenSource
Link to GitHub: FillerFreeSpace

A few more details:

Number of downloads: 73x
Number of thumbs up: 0x
Number of thumbs down: 0x
Total views: 568x
Views in last 7 days: 5x
Views today: 1x Show graph of views for last 7 days

No app images found.
Recommended version

The file for this version has not been uploaded yet.

Meta information

Creation date: Sobota, 28.6.2014
Version 1.0.0.0
This version downloads: 73x
The application must be installed: ne

Changes / Changelog

První verze programu, trochu jsem ji musel upravit než jsem ji publikoval veřejně ale funguje o to víc dokonaleji!

Newest version

The recommended version is the same as the latest version

 
Microsoft .NET Framework 4.5(dotNetFx45_Full_setup) - Download