App Google Drive Comparer

Last Modified: Úterý, 30.12.2014

Please sign in to vote.
Basic information:

Name: Google Drive Comparer
Description: Tato aplikace načte všechny soubory ve složce 'Google Drive exports' vašeho uživatelského profilu(tedy v mém případě je to tedy složka 'C:\Users\Radeksunamo\Google Drive exports' a smaže všechny duplikáty, ale vždy nechá jeden soubor, který se vyskytoval vícekrát. Program bere za stejné soubory ty které mají stejný název(na přípony se nehledí, stejně jako na (1), (2), atd. na konci názvu. Druhá podmínka je že všechny soubory aby byly považovány za stejné musejí mít stejnou velikost. Pokud se soubor podaří smazat, vypíše vám to konzole zelenou barvou, v opačném případě červenou.

More information:

Has application graphical interface: ne
Licence: OpenSource
Link to GitHub: GoogleDriveComparer

A few more details:

Number of downloads: 46x
Number of thumbs up: 1x
Number of thumbs down: 0x
Total views: 406x
Views in last 7 days: 4x
Views today: 1x Show graph of views for last 7 days

No app images found.
Recommended version

The file for this version has not been uploaded yet.

Meta information

Creation date: Úterý, 30.12.2014
Version 1.0.0.0
This version downloads: 46x
The application must be installed: ne

Changes / Changelog

První verze aplikace.

Newest version

The recommended version is the same as the latest version

 
Microsoft .NET Framework 4.5(dotNetFx45_Full_setup) - Download