App Shrinker Images

Last Modified: Neděle, 19.4.2015

Please sign in to vote.
Basic information:

Name: Shrinker Images
Description: Aplikace pro zmenšování obrázků. Můžete zmenšovat buď v ratiu/poměru, nebo na přesnou velikost. Do programu načtete obrázky, které pak zmenšíte buď všechny kliknutím na zelenou šipku nebo jen některé tím že je budete procházet a entrem zmenšovat. Program umí načíst soubory výběrem z libovolné složky v adresáři Obrázky nebo libovolnou složku na disku zkopírováním její cesty do schránky a stisknutím tlačítka. Program umí i tyto dávkové(aplikují se na všechny načtené soubory) funkce: 1)Rozdělení obrázků buď vertikálně nebo horizontálně na polovinu 2)Vytvoření čtverce z obrázku a umístění na střed s zbytkem vymalovaným barvou podle vašeho výběru 3) Nahrazení vámi vybrané barvy za průhlednou 4) Nahrazení barvy která je v levém horním bodě za transparentní

More information:

Has application graphical interface: ano
Licence: OpenSource
Link to GitHub: ShrinkerImages

A few more details:

Number of downloads: 72x
Number of thumbs up: 1x
Number of thumbs down: 0x
Total views: 669x
Views in last 7 days: 5x
Views today: 1x Show graph of views for last 7 days

No app images found.
Recommended version

The file for this version has not been uploaded yet.

Meta information

Creation date: Sobota, 18.4.2015
Version 1.0.0.2
This version downloads: 45x
The application must be installed: ne

Changes / Changelog

Přidána funkce pro umístění obrázku na střed - pokud máte obrázek který má jinou šířku a výšku, aplikace vytvoří čtverec o délce strany delší strany obrázku a umístí jej na střed. Zbytek čtverce bude vyplněn barvou kterou si sami určíte. Opraveny chyby. Všechny funkce se nyní aplikují na všechny obrázky v načtené kolekci.

Newest version

The recommended version is the same as the latest version

 
Microsoft .NET Framework 4.5(dotNetFx45_Full_setup) - Download