App Source Code Counter

Last Modified: Úterý, 19.5.2015

Please sign in to vote.
Basic information:

Name: Source Code Counter
Description: Velmi malá aplikace která vám spočte počet příkazů(řádků končící na ; a nezačínající na //), komentářů(řádků začínající na //), složených závorek({}, prázdných řádků a celkový počet řádků. U souboru které nejsou programovací ale například kódovací, jako jsou stránky html, aspx nebo handlery ashx se vypíše pouze jejich počet. Je to děláno tedy speciálně pro asp.net weby ale dá se to s přimhouřením očí použít i pro jiné C# projekty. Koukněte se do galerie jaký je výstup - zatím pouze v češtině, plánuji ale i angličtinu. Program se používá jednoduše - vložte ho do rootu vašeho projektu a on rekurzivně projde všechny podsložky a jejich soubory.

More information:

Has application graphical interface: ne
Licence: OpenSource
Link to GitHub: SourceCodeCounter

A few more details:

Number of downloads: 43x
Number of thumbs up: 0x
Number of thumbs down: 0x
Total views: 313x
Views in last 7 days: 3x
Views today: 1x Show graph of views for last 7 days

No app images found.
Recommended version

The file for this version has not been uploaded yet.

Meta information

Creation date: Úterý, 19.5.2015
Version 1.0.0.0
This version downloads: 43x
The application must be installed: ne

Changes / Changelog

První verze, vše je prozatím v popisu celé aplikace.

Newest version

The recommended version is the same as the latest version

 
Microsoft .NET Framework 4.5(dotNetFx45_Full_setup) - Download